Crowdfunding voor de Sleutelbloem

Maart 2023 zijn we gestart met een crowdfunding campagne voor de opstart van regeneratieve tuinderij De Sleutelbloem. Deze tuinderij zal de natuur verrijken door klimaatpositieve groente- en fruitteelt te combineren met principes uit de agro-ecologie, permacultuur en voedselbosbouw. Met als uitgangspunt ieder jaar méér vruchtbaarheid, méér biodiversiteit en méér onderlinge relaties te faciliteren. En als allerbelangrijkste punt: mensen een sleutelrol geven in het ondersteunen van het ecosysteem. Lees hieronder verder voor meer details en doe mee met het project met een donatie, want met jouw hulp kunnen we deze oase van leven en vruchtbaarheid realiseren!

Doe mee!

*Voor donaties vanaf 750 euro hebben we de volgende leuke give-backs:

Waar gaan we het geld in investeren?

Regeneratieve Tuinderij de Sleutelbloem

In 2023 zal Yūgen Forest regeneratieve tuinderij ‘De Sleutelbloem’ (een project van toekomstboer Rick van der Haar) faciliteren en co-financieren. Dit project is ontstaan vanuit de moestuin die jarenlang een grote groep vrijwilligers twee keer per week naar het landgoed bracht. Aan Rick de taak om o.a. de sociale cohesie weer te herstellen, zodat meer mensen van de (moes-)tuinen kunnen eten, leren en genieten en dit ontmoetingsplaatsen en educatieve belevenisplekken kunnen zijn.

Wat is regeneratieve landbouw?

Regeneratieve landbouw gaat nog een stap verder dan duurzame landbouw. Waar duurzame (bijv. biologische) landbouw vooral focust op het verminderen van negatieve impact, is bij regeneratieve landbouw juist een positieve impact het uitgangspunt. Ieder seizoen méér vruchtbaarheid, méér biodiversiteit en méér onderlinge relaties faciliteren. Deze manier van landschapsbeheer staat haaks op de gangbare landbouw, welke gebaseerd is op uitputting van de bodem, monoculturen en waarvoor hoge chemische input vereist is. Regeneratieve landbouw verrijkt de bodem, geniet een gigantische diversiteit aan groenten, bloemen, kruiden, struiken, bomen en wezens die hiermee samenleven. Daarnaast is er geen afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, landbouwgif en synthetische meststoffen.

Missie & visie

De missie van de Sleutelbloem is om samen te floreren, met de mens als sleutelsoort. Samen floreren doen we door de relatie tussen de mens en haar omgeving te versterken. We dragen zorg voor het landschap en al haar inwoners. We willen laten zien dat aanwezigheid van mensen in een landschap razendsnel kan leiden tot een gezonde, vruchtbare bodem en een sterk en divers voedselweb binnen het ecosysteem. Daarnaast willen we topkwaliteit voedsel telen waar onze gasten, vrijwilligers, medewerkers en de overige bewoners van het ecosysteem van kunnen genieten!

Het is de bedoeling om, zodra de tuin het kan dragen, oogst af te zetten aan lokale restaurants en ook groentepakketten te leveren aan inwoners uit de regio.

Onderstaand kan je het ontwerp zien dat we samen met Weruschca Kirkegaard van United Designers (regeneratieve ontwerpers) hebben gemaakt. Je kunt hierin zien uit welke componenten de tuinderij van De Sleutelbloem bestaat. Groentebedden, verrijkt met allerlei bloemen en kruiden, worden afgewisseld met sleutelbedden. Hierin zullen vooral meerjarige planten en bepaalde structuren te vinden zijn die het ecosysteem binnen de tuin versterken. De nutriëntenkringloop is circulair dankzij de kippen-composttuin. Zo is er verder nog een voedselboskwekerij, een insecten- en vogelpatio, een plaza en nog veel meer.