Regeneratieve boerderij

Samen floreren met de mens als sleutelsoort

Als onderdeel van Yugen Forest is in 2023 gestart met de ontwikkeling van regeneratieve boerderij ‘De Sleutelbloem’. Deze boerderij zal het landschap verrijken door klimaatpositieve groente- en fruitteelt te combineren met principes uit de agro-ecologie, permacultuur en voedselbosbouw. Met als uitgangspunt ieder jaar méér vruchtbaarheid, méér biodiversiteit en méér onderlinge relaties te faciliteren. En als allerbelangrijkste punt: mensen een sleutelrol geven in het ondersteunen van het ecosysteem.

Missie & visie

De missie van de Sleutelbloem is om samen te floreren, met de mens als sleutelsoort. Samen floreren doen we door de relatie tussen de mens en haar omgeving te versterken. We dragen zorg voor het landschap en al haar inwoners. We willen laten zien dat aanwezigheid van mensen in een landschap razendsnel kan leiden tot een gezonde, vruchtbare bodem en een sterk en divers voedselweb binnen het ecosysteem. Daarnaast willen we topkwaliteit voedsel telen waar onze gasten, vrijwilligers, medewerkers en de overige bewoners van het ecosysteem van kunnen genieten!

Wat is regeneratieve landbouw?

Regeneratieve landbouw gaat nog een stap verder dan duurzame landbouw. Waar duurzame (bijv. biologische) landbouw is gefocust op het verminderen van de negatieve impact, is bij regeneratieve landbouw juist een positieve impact het uitgangspunt. Ieder seizoen méér vruchtbaarheid, méér biodiversiteit en méér onderlinge relaties faciliteren. Deze manier van landschapsbeheer staat haaks op de gangbare landbouw, welke gebaseerd is op uitputting van de bodem, monoculturen en waarvoor hoge chemische input vereist is. Regeneratieve landbouw verrijkt de bodem, geniet een gigantische diversiteit aan groenten, bloemen, kruiden, struiken en bomen en is niet afhankelijk van fossiele brandstoffen, landbouwgif en synthetische meststoffen.

Doelen

Banaan met jus

Ontwerp

Onderstaand ontwerp geeft weer uit welke componenten de tuinderij van De Sleutelbloem bestaat. Groentebedden, verrijkt met allerlei bloemen en kruiden, worden afgewisseld met sleutelbedden. Hierin zullen vooral meerjarige planten en bepaalde structuren te vinden zijn die het ecosysteem binnen de tuin ondersteunen. De nutriëntenkringloop is circulair dankzij de kippen-composttuin. Groenafval van de keukens en de tuinderij komt hier terecht, waar de kippen het eten, vertrappen en bemesten. Uiteindelijk kunnen we hier met 30 kippen ongeveer 1 m3 compost per week genereren, die we direct weer kunnen gebruiken in de tuin. Zo is er verder nog een voedselboskwekerij, een insecten- en vogelpatio, een plaza en nog veel meer.

De boer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.