Bedrijven, organisaties en overheden kunnen bij ons terecht voor het planten van bomen (en struiken). Onze ecologische en regeneratieve landschapsontwerpers (United Designers) hebben een veelomvattend plan gemaakt waarbij we de biodiversiteit van het landgoed zo veel mogelijk willen verrijken.

We kijken bij iedere aanvraag naar de wensen, budget en thema van de opdrachtgevers en zullen een maatwerk programma aanleveren, inclusief plantmateriaal, gereedschap, snacks en versnaperingen (indien gewenst), begeleiding, etc. We streven naar zo veel mogelijk inheemse soorten en planten liefst alleen bomen als we het volledige ecosysteem kunnen herstellen (door bv ook de onderlagen – zoals struiken en bodembedekkers – mee aan te planten).

Er zijn meerdere locaties waar we kunnen planten, waaronder aan de oprijlaan. Onze statige oprijlaan bevat 400 kastanjes, die het zwaar hebben. Ze vallen elk jaar ten prooi aan een ziekte, waardoor ze niet optimaal groeien en steeds zwakker zullen worden. Daarnaast is deze ruimte op het landgoed een prachtige kans om niet alleen een mooie beleving te creëren, maar om door slimme plantenkeuzes ook te regenereren. 

De kastanjes mogen blijven staan, zodat ze steun en beschutting kunnen bieden aan de krimlindes die we ertussen gaan planten. 

Het bijzondere van de linde is dat zij beschikt over een bijna onbeperkt vermogen tot groei en regeneratie van stam en takken. Daardoor kan de linde meer dan duizend jaar oud worden. Deze eigenschap speelde een rol in diverse geloven bijvoorbeeld ter verering van Freija of Maria. Ook ter ere van een geboorte wordt volgens een oud gebruik een linde geplant om voor eeuwen dit moment met zich mee te dragen. De linde is een typisch Nederlandse boom die al meer dan 5000 jaar voorkomt in ons land. Echter, de laatste eeuwen tref je de linde in de natuur zelden aan.

We wilden de oprij laan graag biodiverser maken en vroegen United Designers om hulp. Naast het aanplanten van 400 krimlindes kiezen we voor onderbeplanting met struiken die een hoge ecologische waarde hebben, bv als eetbare plant voor vogels en dieren, of nuttig voor bijen. Daarmee wordt de oprijlaan niet alleen een bijzondere beleving voor de mens, hij houdt ook water vast, net als voedingsstoffen, bouwt bodemleven op, weert ziektes af en trekt bestuivers aan.