Als we echt een duurzame en regeneratieve impact willen maken, is alleen het planten van bomen om CO2 op te vangen niet voldoende. Een gezond bos bestaat bijvoorbeeld naast bomen uit nog 6 lagen, waaronder struiken, kruiden, mycelium en bodembedekkers. We moeten daarom een ​​meer holistische benadering hanteren en ook denken aan de bodemdieren in het wild en insecten.

Een effectieve aanpak is het herbeplanten van de schatkisten* (hagen) van de natuur die een vitale rol spelen in de biodiversiteit, bodemkwaliteit, bescherming tegen erosie, overstromingen en ziekteverspreiding. Helaas heeft Nederland in de afgelopen eeuw 73% van deze schatkist verloren, waardoor niet alleen de bodem wordt aangetast, maar ook kostbare vogels, egels, kikkers, bijen en andere insecten.

Yūgen Forest werkt samen met United Designers, een wereldwijd opererend regeneratief landschapsontwerp bureau, om de biodiversiteit op het landgoed te vergroten en het doel om klimaatadaptief te zijn te bereiken. Op het landgoed streven we er daarom naar om zoveel mogelijk m2 “houtwallen” (een typisch en cultureel belangrijk type haag) aan te planten, waarbij bomen en struiken zeer dicht tussen elkaar worden geplant, bovenop een 1 meter hoge zandheuvel. Daarbij zeldzame inheemse planten- en diersoorten beschermen door zoveel mogelijk herstellende ecosystemen te creëren.

We willen graag nog zo’n 400 meter aan houtwal realiseren op het landgoed en zijn hiervoor nog op zoek naar sponsoren. Geschatte kosten: 3.500 euro per 100 meter. 

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden om hier een thematische off-site dag van te maken met je medewerkers/collega’s, zoals we dat voor JTI deden.