regeneratieve tuinderij
de sleutelbloem

Vanaf december 2022 wordt er hard gewerkt aan regeneratieve tuinderij De Sleutelbloem. Deze tuinderij verrijkt haar omgeving door klimaatpositieve groente- en fruitteelt te combineren met principes uit de agro-ecologie, permacultuur en voedselbosbouw. 

Met als uitgangspunt ieder jaar méér vruchtbaarheid, méér biodiversiteit en méér onderlinge relaties te faciliteren. En als allerbelangrijkste punt mensen een sleutelrol geven in het laten floreren van het ecosysteem.

regeneratieve tuinderij
de sleutelbloem

Iedere regeneratieve boer is vrij om een eigen invulling te geven aan wat regeneratieve landbouw voor hem of haar inhoudt. Voor toekomstboer Rick van der Haar, mede-steward van Yūgen Forest en verantwoordelijk voor het ontwikkelen van De Sleutelbloem op landgoed Roggebotstaete betekent dit het samenwerken met onze plantaardige bondgenoten om de levensvatbaarheid, veerkracht en vruchtbaarheid van een landschap ieder seizoen steeds verder te laten groeien.

In de diverse teelten zal zo veel mogelijk worden afgekeken van natuurlijke processen zoals die in de bossen, moerassen en graslanden van ons land voorkomen. Vanzelfsprekend komt hier geen chemische input in de vorm van meststoffen of landbouwgiffen bij kijken. Dit bevordert de gezondheid van het gehele ecosysteem en dus ook die van de mensen die met of van dit ecosysteem leven.

Duurzame Voedselproductie
bij De Sleutelbloem

Het voedselbos

Begin 2025 zal gestart worden met de aanleg van een syntropisch agroforestry systeem, ofwel voedselbos. Binnen een syntropisch systeem worden de natuurlijke creatiepatronen (lees: plantengroei) ingezet om vruchtbaarheid en voedsel te genereren. Hierdoor is er geen afhankelijkheid van externe input. Makkelijk gezegd: de ene plantensoort voedt de andere. 

Het voedselbos in Yugen Forest

Snelgroeiende planten als wilgen en smeerwortel worden met hun extreme groeikracht ingezet om de bodem in optimale staat te stellen voor de teelt van o.a. fruit, noten, nectar en hout. Zo stellen inheemse planten hun talenten beschikbaar om een overvloedig eetbaar landschap te voeden, waarbij we een voorbeeld kunnen creëren voor syntropische voedselbosbouw in de Nederlandse context.

Meer weten?

Wij zijn altijd op zoek naar helpende handen, dus als u graag bij wil dragen aan de ontwikkeling van deze magische plek kunt u contact opnemen via rick@yugenforest.nl.

Yugen Forest helpt het mogelijk maken van De Sleutelbloem door co-financiering en allerlei andere vormen van ondersteuning, dus door het steunen van Yugen Forest op wat voor manier dan ook steunt u ook regeneratieve tuinderij De Sleutelbloem.